italiano

inglese   

A Sicilia Aspetta

di Mary Tolaro Noyes

Celu chiusu, niuru comu chiddu di Noè
ca penni ddà,
terra grigia nta distanza grigia sfucata --
mentri unni giganti sbattulianu u ferribbottu comu frasca
a ventu friddu ntrasi nte capiddi e robbi.

Dabbanna di lu strittu di Missina
a Sicilia aspetta . . .
terra grigia nta distanza grigia sfucata,
c'aspetta cu pacenzia, sempri cu pacenzia.

Sula mentri momenti s'accavaddunu, a tristizza
granciulia cu jidita friddi attornu a l'anima
dumanni senza risposta,
timuri ribbugghiunu nto cori.

Ventu, friddu, lacrimi, terra grigia
nta la distanza grigia sfucata
intristisciunu u sognu di la terra
d'oru.

Nta nenti u grigiu diventa d'un culuri biunnu di frummentu.
U celu si movi, pittannu lu grigiu
en macchi di biancu e d'azzolu.
Prumissa.

Scinninu brazza di suli di lu celu autu
e squarcianu lu grigiu di lu celu,
manciannusi lu scuru, iccannu
granni circuli sfavillanti
supra mari e terra scuri scuri
ca a picca a picca si inchinu di oru.

U ferribbottu arriva o portu,
ca lu jornu riluci di suli e l'anima respira
la gioia di lu cori spremi
lacrimi cauddi, benvenuta
un abbrazzu.

(tr. Gaetano Cipolla, editore di Arba Sicula.)

Sicily Waits Copyright January 1996. All rights reserved. Mary Tolaro Noyes

Sono una scrittrice siciliano-americana che abita a San Francisco, California. Invito commenti in italiano oppure inglese.

Cercare qui altre storie di Sicilia.

Home: Mary Tolaro-Noyes Homepage

Last update: 20-Mar-2004 Page Author: Mary Tolaro-Noyes